KPK je zaznala sum kršitve ZintPK v Občini Gorje

Senat KPK zaznal sum kršitev določb ZintPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije) glede omejitev oziroma prepovedi poslovanja v Občini Gorje. V mesecu juliju 2020 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (senat komisije) v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) na 5 rednih sejah obravnaval 22 … Nadaljujte z branjem KPK je zaznala sum kršitve ZintPK v Občini Gorje