KPK je zaznala sum kršitve ZintPK v Občini Gorje

Senat KPK zaznal sum kršitev določb ZintPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije) glede omejitev oziroma prepovedi poslovanja v Občini Gorje.

V mesecu juliju 2020 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (senat komisije) v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) na 5 rednih sejah obravnaval 22 zadev in opravil razgovore z vabljenimi osebami.

V okviru obravnavanih zadev komisija v nadaljevanju posebej izpostavlja naslednje zadeve s področja izvajanja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Med posebaj izpostavljenimi primeri Komisije za preprečevanje korupcije je v drugi točki poročila omenjen tudi primer iz Občine Gorje.

Iz poročila Komisije za preprečevanje korupcije:

2. Sum kršitev določb ZIntPK s področja omejitev poslovanja v Občini Gorje

Komisija je v okviru druge zadeve, ki jo je obravnavala, zaznala sum kršitev določb ZIntPK glede omejitev oziroma prepovedi poslovanja v Občini Gorje. Občina naj bi namreč kljub vzpostavljenim omejitvam poslovanja v letu 2019 sklenila posel s podjemom z določenim poslovnim subjektom, katerega lastnik je družinski član občinskega funkcionarja (občinskega svetnika), zaznanih pa je bilo tudi več nakazil drugemu določenemu poslovnemu subjektu, katerega zakoniti zastopnik je isti občinski funkcionar. Oba poslovna subjekta bi morala biti zaradi okoliščin iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK uvrščena na seznam subjektov omejitev poslovanja, vendar pa komisija (slednje izhaja iz podatkov, s katerimi razpolaga komisija) podatkov o teh dveh poslovnih subjektih do dne, ko je uvedla preiskavo, ni prejela. V nadaljevanju je bilo zaznano, da tudi nekateri drugi funkcionarji lokalne skupnosti niso izpolnili svoje obveznosti iz petega odstavka 35. člena ZIntPK in organu niso poročali o subjektih, s katerimi so oni sami ali njihovi družinski člani povezani na način iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK, čeprav le-ti, glede na podatke iz AJPES-a, obstajajo.

Komisija je v postopku ugotovila, da je Občina Gorje s tem, ko je v letu 2019 sklenila posel s podjemom z določenim poslovnim subjektom, katerega lastnik je družinski član občinskega funkcionarja (občinskega svetnika), kršila prvi odstavek 35. člena ZIntPK.

Senat KPK

V okviru vodenega postopa je komisija na podlagi ugotovljenih dejstev sprejela osnutek ugotovitev o konkretnem primeru, ki je bil sprejet na 7. seji dne 4. 6. 2020, in jih v izjasnitev poslala odgovorni osebi obravnavanega organa, ki je v zakonskem roku izjasnitev tudi podala. Komisija je v postopku ugotovila, da je Občina Gorje s tem, ko je v letu 2019 sklenila posel s podjemom z določenim poslovnim subjektom, katerega lastnik je družinski član občinskega funkcionarja (občinskega svetnika), kršila prvi odstavek 35. člena ZIntPK. Glede zaznanih nakazil drugemu določenemu poslovnemu subjektu, katerega zakoniti zastopnik je isti občinski funkcionar, pa določbe 35. člena ZIntPK niso bile kršene, ker konkretna nakazila sredstev ne pomenijo situacije iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK, temveč gre za pogojno dovoljeno poslovanje po določbi tretjega odstavka 35. člena ZIntPK.

Senat komisije je na 11. seji dne 7. 7. 2020 sprejel naslednje sklepe:

  • sprejmejo se ugotovitve o konkretnem primeru;
  • ugotovitve o konkretnem primeru s pravnim poukom se vročijo odgovorni osebi organa;
  • z ugotovitvami komisije o postopku s prijavo v konkretnem primeru se seznani nadzorni odbor
  • določene lokalne skupnosti;
  • določeno lokalno skupnost se pozove k uveljavljanju ničnosti posla iz prve točke izreka predmetnih ugotovitev;
  • preuči se uvedba prekrškovnega postopka zoper odgovorno osebo organa

Celotno poročilo senata si lahko ogledate na: https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2020/08/Poro%C4%8Dilo-sej-senata-julij-2020-2.pdf

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

One Response

  1. Pingback: zGorij.si
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.