Zgodovina in znamenitosti Gorij

Naravnogeografske značilnosti

Gorje ležijo v alpskem svetu v zgornjem delu Gorenjske. So samostojna krajevna skupnost, do leta 1995 del občine Radovljica, kasneje del občine Bled, od leta 2006 pa tudi samostojna občina. Do leta 1953 so bile Gorje samostojna občina, pod katero sta spadala tudi Zasip in Blejska Dobrava. Župnija pa so postale že leta 1173 (CRPOV 1995).

Občina Gorje obsega 11 vasi: Grabče, Krnica, Mevkuž, Perniki, Podhom, Poljšica, Spodnja Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica ter Zgornje Gorje in meri 119,24 km2. (CRPOV1995).

Zvončarstvo v Gorjah

Triglavski narodni park

Soteska Vintgar

Poglejska cerkev

Pokljuška soteska

Pocarjeva domačija