2. Redna seja Občinskega sveta Občine Gorje

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje z dne 7. 12. 2022
  2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2023, predlog – prva obravnava
  3. Kadrovske zadeve:
    a) imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Gorje
    b) imenovanje člana v skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občin Bled in Gorje – IV. mandat (m/ž)
  4. Informacije župana
  5. Pobude, predlogi in vprašanja