1. Redna seja Občinskega sveta Občine Gorje

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev števila novoizvoljenih članov sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
    Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve
    župana
  3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
  4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
  5. Slovesna prisega novega župana
  6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja