12. Redna seja občinskega sveta

Dan pred začetkom praznikov, 23.12.2020 ob 17.00 je potekala 12. redna seja Občinskega sveta Občine Gorje. Zaradi trenutne korona situacije je tudi ta seja potekala preko sistema Zoom. 

Več kot očitno je, da ta sistem županu, občinski upravi in nekaterim svetnikom nadvse odgovarja, saj lahko povsem zaprejo sejo in dokončno odrežejo zainteresirano javnost. Ko so seje potekale fizično na občini, se je seje lahko udeležilo vsaj tistih nekaj, ki nas zanima, kaj se dogaja v občini. 

Zdaj preprosto izglasujejo sklep, da se seja ne bo predvajala javnosti, čeprav je vsakokrat v objavi in pripetem vabilu na sejo, ki ga objavijo na uradni spletni strani izrecno napisano, “Zainteresirana javnost bo sejo lahko spremljala preko spleta. Naslov povezave bo objavljen na občinski spletni strani.”

Slika zaslona iz najave 12. seje objavljene na uradni občinski spletni strani: https://www.gorje.si/objava/333995

Zanimivo pa je glasovanje svetnikov, ki so proti javnem predvajanju seje. Ti se namreč iz seje do seje menjajo, vedno pa jih je 6 proti. Ni kaj, zviti so kot preste in na ta način okoli prenašajo občane, da ne morejo spremljati, kaj se v občini dogaja. 

Tokrat so proti neposrednemu predvajanju seje glasovali Danica Mandeljc, Zdenka Repe, Dominik Piber, Ivan Ratek, Pavel Jakopič in človek dejanj Primož Pretnar. 

Rezultati glasovanja glede neposrednega prenosta. 6 proti, 4 za, Edvard Torkar ni glasoval.

Nekaj imen se je sicer zamenjalo od glasovanja o neposrednem prenosu 11. redne seje. Zanimivo pa je, da je vedno tudi, če se imena menjajo proti 6 svetnikov in sprejmejo sklep ter odvzamejo možnost občankam in občanom občine Gorje, da bi si pogledali, kaj se pravzaprav dogaja v Gorjah. Ampak verjetno gre tu zgolj za naključje in ne dogovorjeno akcijo občinske uprave in županovih svetnikov.

Rezultati glasovanja glede neposrednega prenosta. 6 proti, 4 za, Janez Poklukar ni glasoval.

Potrebno je povedati, da gre na teh »tajnih« in od javnosti povsem odrezanih sejah, za Gorje izredno pomembne teme, saj se odvijajo zadeve glede RTC Zatrnika in načrtovanje ter sprejem proračuna, torej stvari, ki bodo znatno vplivalo na življenje in smer Gorij v prihodnje. 

Zaradi zaprte seje ni informacij. Ko izvemo kaj več oz. pridobimo zapisnik ali tonski zapis seje, bomo poročali.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje z dne 11. 11. 2020 
 2. Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje z dne 19. 11. 2020 
 3. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2021, predlog – druga obravnava
 4. Odločanje o obstoju javnega interesa graditve žičniških naprav
 5. Seznanitev s poročilom iz delavnice o prometni ureditvi Pokljuke
 6. Kadrovske zadeve:
  1. potrditev skupne liste kandidatov v Razvojni svet gorenjske regije za obdobje 2021 – 2027
 7. Premoženjsko pravne zadeve:
  1. sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 903/4, 903/6, 903/7, 903/8 vse k.o. 2644 Višelnica II
  2. potrditev skupne liste kandidatov v Razvojni svet gorenjske regije za obdobje 2021 – 2027
 8. Informacije župana 
 9. Pobude in vprašanja

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.