Neuradni povzetek 6. izredne seje Občinskega sveta Gorje

Povzetek 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje (neuradni). Uradni zapis Občine Gorje bo objavljen najbrž pri gradivu za naslednjo sejo.

Podžupanja Danijela Mandeljc začne sejo. Prisotni vsi člani občinskega sveta. 26. 3. 2021. Ura 16:06. Podžupanja obvesti, da bo sejo vodila ona, »ker oseba, katere izločitev se zahteva (ŽUPAN), ne sme do izdaje sklepa o zahtevi opravljati nobenih dejanj v postopku, razen tistih, ki se ne smejo odlagati.« Seja se bo zaradi zagotavljanja javnosti slikovno in zvočno snemala s strani Občine Gorje, ki bo uporabnik in upravljalec teh posnetkov. Posnetek seje občinskega sveta, ki je namenjen zagotavljanju javnosti dela občinskega sveta se bo neposredno predvajal na facebook profilu občine Gorje, če se bodo svetniki za to odločili, in se bo po končani seji IZBRISAL. Seja se bo slikovno in zvočno snemala za potrebe izdelave zapisnika seje, posnetek pa se bo takoj po izdelanem zapisniku UNIČIL. Ker v poslovniku občinskega sveta ni določb, ki jih v skladu z mnenjem informacijske pooblaščenke potrebujemo za zakonito snemanje in predvajanje seje občinskega sveta predlagam, da o tem, ali naj se izvede zvočno in slikovno snemanje seje z namenom zagotavljanja javnosti seje in izdelave zapisnika, glasujemo. 

1. glasovanje: snemanje za predvajanje preko fb profila: 4 ZA (Poklukar, Bunderla, Jan, Kolenc), 7 PROTI (Piber, Jakopič, Ratek, Pretnar, Mandeljc, Repe, Torkar)

2. glasovanje: snemanje za potrebe izdelave zapisnika: 11 ZA

Podžupanja Danijela Mandeljc 

Na podlagi zahteve za izločitev, ki jo je podal predlagatelj, so bili oblikovani sklepi. 23. 3. 2021 smo bili obveščeni s strani pooblaščenca predlagatelja, da se zahteva le izločitev župana. Črtata se 2. in 3. točka sklepa. Predlog spremembe dnevnega reda dajem na glasovanje: 8 ZA (Mandeljc, Repe, Kolenc, Pretnar, Ratek, Jakopič, Piber, Torkar), 2 PROTI (Poklukar, Jan), 1 VZDRŽI (Bunderla)

Predlog dnevnega reda: Določitev uradne osebe za vodenje upravnega postopka v zadevi zahteve za izločitev župana Petra Torkarja

Razprava:


Svetnica Bunderla

Opis postopka od zadnje redne seje do danes

Popravite me, če se motim: Po 19. členu statuta občine Gorje župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta

Povzetek od prejšnje redne seje do danes: OBČINSKI SVET je izdal sklep, kakršnega je izdal. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE je sam izdal sklep, zaradi katerega sklep OBČINSKEGA SVETA ni več relevanten. ŽUPAN za to vedel, OBČINSKI SVET je bil obveščen šele 2 meseca po sklepu DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE. DIREKTOR ni želel izročiti sklepa niti po tem, ko sem ga jaz izrecno zahtevala in ko je to zahteval tudi informacijski pooblaščenec. ZAKAJ? 

Napake so bile storjene že pri zadnji redni občinski seji, ko je župan odgovarjal na vprašanja in svetnike zavajal. Občinski svet se ne more samovoljno odločati, če ni po zakonu. OBČINSKI SVET ni upošteval Zakona o žičniških napravah (že takrat!), Zakona o TNP in veljavni OPN Gorje.

Seveda te stvari Občina ni mogla zakonito rešiti, zato jim je prav prišla sprememba Zakona o žičnicah (izkazovanje javnega interesa ni več potrebno). Na uveljavitev tega zakona so počakali. Izkazovanje javnega interesa ni bilo mogoče že prej, ker je Zakon govoril prav o tem, kar sem vam na prejšnji redni seji tudi prebrala. ŽUPAN je moje opozorilo ignoriral in podajal napačne informacije. S tem novim sklepom se je Občina želela potihem rešiti nepravilnih predhodnih ravnanj.

Pa še tu je naredila napako.

Občinska uprava je v sklepu zapisala, da stroški niso nastali. Občinska uprava je od zainteresirane družbe dalj časa zahtevala razne izdelave dokumentacije za nekaj, o čemer občinski svet potem sploh ni odločal.

SPRAŠUJEM:

(Hipotetično) Kaj se zgodi, če občinski svet ne potrdi tega predloga sklepa (da Nuša Jesenšek ne vodi postopka za izločitev župana), če vemo, da župan tudi nima pogojev za vodenje postopka? Ali nato o tem odloča kakšen drug organ? Kakšen je nadaljnji postopek, da imamo svetniki podlage za odločitev. Prosim za odgovor. Hvala.

Direktor Občinske uprave Tomše Zorč

Občinski svet je glasoval v 1 točki od 5, ki so potrebne za oceno potrebe po žičniških napravah. Sprejeli ste sklep (neizkazan javni interes) in je kot tak veljaven. Zakon se je spremenil in mi smo mu sledili. Zakon je do vložnika ugodnejši, zato smo temu sledili in počakali, da je nov zakon stopil v veljavo. Izglasovan sklep je veljaven, kljub temu, da je po spremembi zakona nepotreben. Danes odločate o tem, ali bo Nuša Jesenšek pripravila gradivo za izločitev župana. Danes se odloča samo o tem, kdo pripravi gradivo, ne o tem, ali bo on izločen. Vi odločate, da pripravimo poročilo in oblikovan sklep za naslednjo sejo, ko boste glasovali o izločitvi. Če tega sklepa ne boste potrdili, se bo današnja seja zaključila kot se bo in se bo naprej iskalo druge rešitve.

Svetnica Bunderla

Kakšne pa so druge rešitve, če danes sklep ne bo sprejet?

Direktor občinske uprave Tomše Zorč

Dobili boste novo gradivo za primer, če to ne bo sprejeto.

Svetnica Bunderla

Kaj pa bo to? Ali da kakšen drug organ vodi ta postopek?

Direktor občinske uprave Tomše Zorč

Predlagana mora biti druga oseba iz občinske uprave, ki ima pač opravljen ZUP 2. stopnje.

Svetnica Bunderla

Torej, to je potem potreben postopek, vprašanje je samo, kdo ga vodi.

Direktor občinske uprave Tomše Zorč

Temu se ne morete izogniti, to je oseba, ki bo pripravila gradivo za naslednjo sejo. Pogoj pa je, da ima opravljen ZUP 2. stopnje.

Podžupanja Danijela Mandeljc

Glasujemo o predlogu dnevnega reda

11 ZA

Določitev uradne osebe za vodenje upravnega postopka ……..

Svetnik Kolenc

Se Nuša Jesenšek s tem strinja?

Podžupanja Danijela Mandeljc

Je seznanjena in se strinja.

Podžupanja Danijela Mandeljc

Dajem besedo g. Urošu Čopu.

Uroš Čop – pooblaščenec RTC Zatrnik

….. nekaj nejasnosti je v obrazložitvi. Ali boste danes odločali o vseh treh zadevah – tudi o izločitvi svetnikov – ali po naši zahtevi o izločitvi župana Petra Torkarja.

Podžupanja

Samo o izločitvi župana

…..

G. Uroš Čop – pooblaščenec RTC Zatrnik

Glede današnjega odločanja o določitvi uradne osebe. Naša stranka je vložila pritožbo zoper sklep o ustavitvi predhodnega postopka ……….

Podžupanja Danijela Mandeljc

Uradne razprave nimate in želim, da čim hitreje poveste, kar imate, no.

G. Uroš Čop – pooblaščenec RTC Zatrnik

Če mislite tako, mi vzemite besedo in dajte v zapisnik. Bi pa rad, če mi seveda dovolite ga. podžupanja, bi pa nadaljeval, bom se pa potrudil, da bom zelo kratek. Razumem, da ste spremenili dnevni red, ampak mislim, da je to nelogično in ne vem čemu sploh namenjeno. Prav tako mi ni jasno, zakaj se našim predlogom, s katerim zahtevamo izločitev župana, ne odloča čim prej. Zavedati se morate, da je naša stranka pred meseci vložila, da sklep o neobstoju javnega interesa izrečete za ničnega. O tem predlogu sploh še niste odločali. Apeliram na svetnike, da s tem postopkom pohitite. Moji stranki nastaja velika škoda, ni bilo niti odločeno glede koncesije, predlog je vložila že 3. 7. 2020. Sklicujete se na določanje osebe, ne pa tudi o izločitvi in o drugih naših predlogih. To mi je povsem nejasno. Apeliram, da pohitite s postopki in da jih izvajate zakonito.

Podžupanja Danijela Mandeljc

Občinska uprava in vsi mi se držimo črke zakona in menim, da bo tako tudi v bodoče. Danes jaz vodim sejo kot je bila razpisana in so svetniki dobili gradivo, zato vprašam, če ima še kdo razpravo. Ja, Anja, svetnica Anja.

Svetnica Bunderla

»po črki zakona« se jaz ne strinjam, ker jaz že več kot dva meseca zaprošam za to, da mi posredujete celotno gradivo, ki ga je Občina Gorje prejela od zadnje seje naprej. Ne vemo nič o »ničnosti« našega sklepa, IP je pisal Občini Gorje, da mi v roku 30 dni pošljete vse dokumente v zvezi s tem. Ne vemo, katero dokumentacijo je Občina prejela, mi pa odločamo parcialno. Zahtevam, da celotno dokumentacijo vsem svetnikom takoj pošljete. Mi smo najvišji organ in mi bomo krivi za vse napake. Zakaj zavlačujete in nam gradiva v celoti ne posredujete? Podžupanja in direktor občinske uprave, kaj je na tem gradivu, da ga ne smemo prejeti?

Razprava med svetnico Bunderla, direktorjem občinske uprave Tomšetom Zorčem in podžupanjo Danijelo Mandeljc.

……………….

……………….

SKLEP

Občinski svet Občine Gorje določi, da Nuša Jesenšek, svetovalka II za upravno in pisarniško poslovanje vodi postopek o zahtevi za izločitev župana Občine Gorje, Petra Torkarja, iz postopka odločanja o pritožbi zoper sklep Občinske uprave Občine Gorje, številka 014-1/2020- 41 z dne 15. 1. 2021, ki jo je vložil RTC Zatrnik d.o.o., Zatrnik 118, 4247 Zgornje Gorje.

Nuša Jesenšek, svetovalka II za upravno in pisarniško poslovanje, svetovalka je dolžna Občinskemu svetu Občine Gorje predložiti pisno poročilo in predlog sklepa o zahtevi za izločitev.

Ta sklep velja takoj.

Glasujemo.

10 ZA (Mandeljc, Pretnar, Piber, Ratek, Torkar, Repe, Jakopič, Bunderla, Jan, Kolenc) , 1 VZDRŽAN (Poklukar)

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.