Objektivnost Informacijskega pooblaščenca v praksi

Odločitve in mnenja Informacijskega pooblaščenca ali Posameznik proti Občina Gorje (župan Peter Torkar).

Nezakonito snemanje in predvajanje posnetkov na tajni seji občinskega sveta Občine Gorje in župana Petra Torkarja, ki prikazuje občanko Anjo Bunderla:

Informacijski pooblaščenec odloči, da “ne bo uvedel nobenega postopka” (IP, 11. 6. 2019)

Župan Peter Torkar prepove snemati javno sejo občinskega sveta občine Gorje Klemenu Lahu z akreditacijo novinarja snemalca.

Informacijski pooblaščenec odloči: “Odločitev o dopustnosti prisotnosti medijev na občinski seji z namenom medijskega poročanja je tako povsem v pristojnosti posamične občine”. (IP, 25. 11. 2019)

Dodatni odgovor Informacijskega pooblaščenca: “Sporočamo, da IP ne bo uvedel postopka inšpekcijskega nadzora”. (IP, 4. 12. 2019)

Celotni sodni spisi v primeru zadeve “Anja Bunderla” se posredujejo nepooblaščeni osebi “vojko”.

IP izda odločbo, da Informacijski pooblaščenec in organ “nimata pooblastila, da bi posegla v komunikacijsko zasebnost posameznika” (v tem primeru osebe “vojko”) “z namenom, da se prepričata, ali bi določena elektronska pošta, ki je službene narave, morala biti evidentirana v sistem dokumentarnega gradiva, pa ni.” (IP, 14. 1. 2020)

Občani Gorij, ki ste kdaj imeli kar koli opraviti z Občino Gorje … Ali ste še prepričani v to, da so vaši osebni, družinski, lastninski, intelektualni … podatki varni v rokah župana Petra Torkarja in občinske uprave občine Gorje? Kdo je nepooblaščena oseba “vojko”, ki je zelo dobro obveščena, pa si lahko le predstavljamo (glejte posnetke sej občinskega sveta občine Gorje). Oseba “vojko” je torej zaščitena oseba in ima varovan status na državnem nivoju, občanka, ki želi vedeti, komu so bili zaupani njeni najbolj osebni podatki, pa nima pravice izvedeti, kdo je ta nepooblaščenec, ker je to po besedah IP “ustavno zavarovana pravica do komunikacijske zasebnosti”.

Glede predvajanja nedovoljeno posnetih in predvajanih posnetkov na tajni seji Občinskega sveta Občine Gorje IP piše, da je svetnik funkcionar in da je zato javna oseba in zato sprejme dejstvo, da je njegova zasebnost okrnjena. Takrat A. Bunderla še ni bila svetnica. Glede prepovedi snemanja javne občinske seje pa piše, da o tem odloča Občina (v Gorjah kar sam župan). Glede dostopa do uradnih zvočnih posnetkov pa piše, da niso avtomatično dostopni in “ob tem IP izpostavlja, da zvočni posnetki, poleg osnovnih osebnih podatkov (ime in priimek, funkcija in delovno mesto) lahko vsebujejo tudi druge osebne podatke, in sicer:

  • glasovne značilnosti prisotnih na seji – barva, ton, glasnost, glasovne motnje (npr. hripavost), frekvenčne značilnosti zvoka itd. Glas je biometričen podatek in za vsakega posameznika edinstven, kar pomeni, da služi kot identifikator.
  • jezikovne in druge govorne značilnosti – hitrost govora, govorne motnje (npr. »požiranje« posameznih glasov, jecljanje, ipd.), retorične veščine, jasnost izražanja, razločnost, naglas, narečne prvine, tujejezični vložki ter jezik nasploh;
  • druge spremljajoče osebnostne značilnosti prisotnih na seji – govorčeva osebnost, vedenjske značilnosti, odnos do slušateljev, odnos do stvari, o kateri je govora, vedenje, čustva, razpoloženje in podobno (udeleženec seje in/ali govorec je na primer lahko aroganten, nestrpen, kritičen, osoren, ponižen, potrpežljiv, prijazen in ljubezniv ipd.).

Posameznikov glas namreč vsebuje tolikšno množico osebnih podatkov, da se da posameznika z njimi natančno in nedvoumno določiti.” (IP, 27. 12. 2019)

Se še komu zdi postopanje Informacijskega pooblaščenca pristransko, neenakopravno?

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.