Kaj se dogaja v Gorjah ?

Vprašanje na mestu je, kaj se dogaja v Gorjah, da bo v tako kratkem časovnem obdobju (14 dni), potekala že tretja seja Občinskega sveta Občine Gorje. 

Po 11. redni seji, ki je potekala v sredo 11.11.2020 sta bili ekspresno, zgolj v nekaj dnevih po tej redni seji sklicani kar dve izredni, in sicer 4. izredna seja, ki bo potekala v četrtek 19.11.2020 ob 16.uri in še 5. izredna, ki bo potekala v ponedeljek 23.11.2020 ob 17. uri. Svetniki so na 11. redni seji izglasovali, da se odločanje o izkazanem javnem interesu prestavi na naslednjo sejo, ki naj bi bila čez en mesec. Danes pa presenečenje. Župan je 18. 11. 2020 sklical sejo z vsebino o izkazanem javnem interesu po vlečnicah že za ta ponedeljek.

Ponovno se kaže velik problem, ker je iz dogajanj na »javnih« sejah občinskega sveta izvzeta javnost. Naj spomnimo, da je bilo za 11. redno sejo s strani občinske uprave napovedan javni prenos preko spleta, ki pa so ga tik pred začetkom z glasovanjem svetnikov, da so proti prenosu seje, odpovedali. Tako smo občani ponovno oškodovani, saj ne moremo spremljati in dobiti informacije iz prve roke, kaj se sploh dogaja. 

Dogajanje na 11. redni seji: https://zgorij.si/porocilo-svetnice-anje-bunderla-o-11-redni-seji/

Javni interes ni moj glas za ali proti. Javni interes je glas občanov Občine Gorje.Občani ne poznajo projekta. (svetnica Mandeljc v spodaj objavljenih vprašanjih) Saj bi ga morda poznali, če ne bi bili župan in svetniki za to, da so javne seje tajne.

Očitno pa je stvar zelo resna. Ne gre samo za proračun, ki je izredno pomemben dokument, ki bo usmerjal smer v katero se bodo Gorje v naslednjih letih pomikale (ali stopicale), ampak je očitno fokus dogajanja na Zatrniku. Če bo četrtkova 4. izredna seja predvsem formalne narave, kjer bo glasovalni stroj županove liste potrdil zapisnike prejšnjih sej, ter obravnaval in imenoval novega člana Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021 – 2027, člana Nadzornega odbora Občine Gorje in imenovanje kandidata za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kranju, pa bo ponedeljkova 5. izredna seja precej bolj pomembna za prihodnost Gorij.

Gradivo 4. izredna seja: https://www.gorje.si/files/other/news/211/290960GRADIVO_4.%20izredna%20seja.pdf

Kot je razvidno iz gradiva razpisane 5. izredne seje je edina točka izredne seje »Odločitev o izkazanem javnem interesu iz 2. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb za načrtovanje vlečnice Hotunjski vrh, Plana 1, Plana 2 in Zatrnik ».

Gradivo 5. izredne seje: https://www.gorje.si/files/other/news/211/292219GRADIVO_5.%20izredna%20seja.pdf

V gradivu so tudi vprašanja svetnic in svetnikov, ki so na občinski naslov prispela do 18. 11. 2020. Odgovore na vprašanja naj bi g. Aleš Zalar, direktor RTC Zatrnik, pisno posredoval do ponedeljka, 23. 11. 2020 in vam bodo posredovana svetnikom pred začetkom seje. G. Zalar pa naj bi imel možnost na postavljena vprašanja tudi ustno odgovarjati na seji.

Žalostno pa je, da občani Gorij spet ne bomo imeli možnost v živo spremljati za Gorje tako zelo pomembno razpravo na temo Zatrnika, da si na podlagi zastavljenih vprašanj in odgovorov sami ustvarimo mnenje, kaj se dejansko dogaja. 

V nadaljevanju objavljamo vprašanja iz gradiva, ki jih je zastavila svetnica Mandeljc (v gradivu 5. izredne seje na strani 129): 

Najprej, zakaj vaša zahteva na 11 seji OS, da se glasuje o podelitvi koncesije in ne glasovanje o javnem interesu?

Po vaših medijskih predstavitvah in tukajšnjih občinskih predstavitvah,je mogoče zaključiti,da gre pri t.i.zimsko letnem turističnem območju Zatrnik za enega večjih projektov v Občini Gorje. Ta projekt vključuje različne nove posege v prostor in nove okoliščine,za katere je prav,da so premišljeni in usklajeni tako z naravo kot nenazadnje z domačini in občani občine Gorje.

Območje je občutljivo in tudi zaradi tega posebej zaščiteno z Zakonom o TNP.To pomeni,da so problematični že bistveno manjši posegi v prostor,saj soglasje potrebujete že za menjavo strehe,kaj šele hujše posege v prostor.Organizatorji in investitorji Biatlonskega centra imajo še danes težave pri pripravi biatlonskega centra,zaradi zasneževanja,objektov,prog….saj gre za občutljiv naravni ekosistem,ki ne uživa zastonj takšnega pravnega varstva.Pa gre za izjemen  nacionalni projekt in ne lokalni projekt.Samo pomislite na večletne težave pri umeščanju Planice v prostor.Koliko let truda je bilo vloženega v projekt?!Planica!!

Kar jasno kaže na obvezo,da je lastninsko pravico potrebno spoštovati,javni interes mora biti jasno izražen in posegi v okolje morajo biti sorazmerni,trajnostni in smiselni!

Zakaj bi potem tukaj kar naenkrat želeli prehitevati?Kam se nam mudi?Ali si ne želimo,da projekt zaživi vsaj približno »čisto«?

Na tem delu smučanje ni novost.Tukaj je že bilo smučišče,ki je zamrlo zaradi vsem znanih okoliščin.Kaj je danes drugače?Smučišča z višjo nadmorsko višino v širši in bližnji okolici »umirajo«…V čem je Zatrnik drugačen?

Do danes še nismo videli neke celostne grafične predstavitve,kako naj bi ta projekt zaživel,kje se predvidevajo aktivnosti,kje bodo potekale smučarske proge ,tekaške proge,zip line,parkirišča,prometna ureditev……Ali so pridobljena soglasja vseh lastnikov zemljišč?Ali so opravljene presoje vplivov na okolje zaradi smučišč(erozije…),novega vodnega vira,povečanje prometa…..?

To seveda ni vaša zakonska obveza, da to pripravite in predstavite za občinski svet….Gre za odgovornost.Mogoče ne vašo ,vsekakor pa mojo,kot občinske svetnice,do vseh občanov,če bom sprejela nepremišljeno odločitev.In ta odločitev ni lahka in zato zahteva tehten premislek in neki širši konsenz,da se ugotovi,da javni interes sploh obstaja.Javni interes ni moj glas za ali proti.Javni interes je glas občanov Občine Gorje.Občani ne poznajo projekta.Tudi sama ga ne poznam tako dobro,da bi jim lahko odgovorila na vsa vprašanja….

Ali so bile opravljene kakšne širše predstavitve med lokalnim prebivalstvom?Ali občani in lastniki na Zatrniku sploh poznajo vsebino projekta?Kdaj in kje ste jim predstavili projekt,kdaj in kje ste jim odgovarjali na dileme,vprašanja….? Kolikor vem niti vaški odbor Zatrnik ni pripravil širše razprave na to temo med domačini.Mislim,da si to zaslužijo.

Mogoče se tudi zato do tega projekta goji določeno nezaupanje,kar trdim na podlagi meni posredovanih ustnih in pisnih izjav nekaterih lastnikov zemljišč na tem delu,ki se ne strinjajo s kakršnimikoli posegi v tako občutljivem naravnem okolju ali na njihovem zemljišču.

Nasprotovanja in neskladja lastnikov zemljišč niso nova izkušnja.To so pred desetletji že doživeli vaši predhodniki….Tudizato je smučarski center propadel….Tudi zato svetnike zanima.če tokrat obstajajo soglasja lastnikov.To je osnovni demokratični postulat-spoštovanje lastninske pravice!Mimo tega res ne gre.Tukaj se ne pogovarjamo o »štantu«za prodajo kostanja….

Ali se ve kakšne bodo finančne obveznosti občine do tega projekza v prihodnosti?To ni nezanemarljivo,če vemo,da je investicijski pontecial občine izjemno majhen.Ali si občiski proračun to sploh lahko privošči?Ne vemo,saj nikjer niso izpostavljene,ovrednotene in konkretizirane finančne obveznosti občine.

Ali občani sploh vedo kaj pričakujejo?Obstoj javnega interesa za graditev žičniških naprav je osnovni pogoj pridobitve koncesije.V konkretnem primeru je javni interes,kot ponavadi težko opredljiv,vsekakor pa mora biti prepričljiv pri odločanju o podelitvi koncesije.

Skepsa temelji predvsem v tem,da se iz dosedanjih predstavitev ne more točno razbrati kakšno turistično središče bo nastalo na Zatrniku.Preveč je nedorečenega….

Ali bo investitor projekt dostojno predstavil ali ne ,niti ni obvezno.Ali bo investitor za nameravane posege v prostor opravil predhodne presoje na okolje ali ne ,ali bo opravil oceno določenih ekonomskih učinkov za občino ali ne,to seveda ni zakonska obveza.Odločitev je seveda stvar investitorja.Nikjer ne piše da jih mora.

Prav tako nikjer ne piše,da se svetnik za podelitev koncesije mora odločiti na »slepo«.Tukaj gre za preveliko odgovornost do občanov.

Že samo za vzpostavitev enega novega uvoza/izvoza na cesto se potrebuje cel kup soglasij in elaboratov,tukaj pa s tako lahkoto govorimo o bistveno večjih posegih….Nenazadnje ne vemo niti tega ali se vrtina za vodni vir izvaja v soglasju z TNP in ARSO oz.z vsemi potrebnimi soglasji?

Kaj o projektu (posegi v prostor)kot celoti povedo soglasodajalci,ki so navedeni v OPN?(ARSO,TNP;DRSC,Kmetijsko ministrstvo…..?Ali so izdana kakšna predhodna mnenja?Pa da ponovim,ni zakonske podlage,da nam to  posredujete ali da to zahtevamo….Pred odločanjem pa je vsekakor prav,da vemo kaj o vašem projektu menijo strokovne institucije oz.soglasodajalci pri posegih v prostor.Vsekakor bodo povečali kredibilnost vašim nameram.

Glede na dejstvo,da gre za izjemen projekt v lokalni skupnosti,bi bilo prav,da se pred odločanjem na občinskem svetu,vse nameravane posege v prostor pri projektu predstavi širši i zainterisirani javnosti in »pomeri«odziv občanov.

Danes se odgovornost in veličina posameznika ne kaže v tem koliko naravnega okolja je nekdo sposoben slepo prepotopiti v denar,temveč ravno nasprotno…..Naša odgovornost je v tem,da naravno okolje ohranjamo v njeni prvobitnosti.To danes daje vrednist in ravno to privlači turista!

Lep pozdrav,svetnica Mandeljc

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

One Response

  1. Pingback: zGorij.si
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.