Kaj skriva občinski svet?

Včeraj, v sredo, 11. 11. 2020 je potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Gorje, ki jo je občina najavila z objavo na uradni spletni strani Občine Gorje dne 3. 11. 2020.

Pozitivno presenečenje je bil zapis, ko je v najavi 11. redne seje pisalo, da bo zainteresirana javnost sejo lahko spremljala preko povezave, ki bo objavljena na spletni strani. 

Slika zaslona novice, ki je dosegljiva na : https://www.gorje.si/objava/312950

No tisti, ki spremljamo dogajanje na občini in poznamo način delovanja župana in njegove ekipe, smo o iskrenosti tega zapisa že od začetka dvomili. Žal smo imeli prav, saj povezave nismo nikoli dočakali. 

V najavi 11. redne seje občinskega sveta Občine Gorje izrecno piše: »Zainteresirana javnost bo sejo lahko spremljala preko spleta. Naslov povezave bo objavljen na občinski spletni strani.«

Nikjer ne piše, da bo občinski svet na začetku seje glasoval o sklepu in odločal o tem ali soglaša z zvočnim ali slikovnim snemanjem v obliki neposrednega prenosa zainteresirani javnosti, ampak, da bo zainteresirana javnost lahko spremljala sejo na povezavi, ki jo bodo objavili na spletni strani. 

V nestrpnem pričakovanju, da bo objavljena povezava do prenosa seje, pa je sledil hladen tuš. Namesto povezave za spremljanje za občane izredno pomembne seje smo dočakali poceni manever občinske uprave. 

Objava na uradnem facebook profilu Občine Gorje: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2945286492356952&id=1500668286818787

Tako smo bili občani Gorij prikrajšani, da bi lahko v neposrednem prenosu spremljali izredno pomembno sejo, kjer se bo odločalo o prihodnosti našega kraja. 

Postavlja se vprašanje, kaj skrivajo pred občani Gorij?

Na seji so obravnavali: 

 • Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2021, predlog – prva obravnava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, predlog – druga obravnava
 • Odločanje o obstoju javnega interesa graditve žičniških naprav  Zatrnik
 • Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje
 • Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2019
 • Program zimske službe 2020/2021
 • Poročilo koncesionarja za izvajanje javne službe čiščenja in odvodnjavanja odpadnih voda WTE za leto 2019
 • Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota vrtec Gorje
 • Program dela Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2021
 • Celostna prometna strategija Občine Gorje
 • Končni poročili o opravljenih nadzorih o:
  • Zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2019
  • letnem razpolaganju s premoženjem občine Gorje za leto 2019
 • Premoženjsko pravne zadeve:
  • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na zemljišču s parc. št. 720/2 k.o. 2187 Zgornje Gorje
  • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na zemljiščih s parc. št. 327/10 in 327/11 k.o. 2188 Poljšica
  • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na zemljišču s parc. št. 719/2 k.o. 2187 Zgornje Gorje
  • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na zemljiščih s parc. št. 509 in 743/10 k.o. 2187 Zgornje Gorje

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

One Response

 1. Pingback: zGorij.si
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.